My Amiga

Příloha MY Amiga byla aktivitou redakce tištěného časopisu CHIP. Redakce této přílohy byla složená z amigistů a působila externě. Důvodem pro vydávání této specializované přílohy byl především velký zájem čtenářů o tyto počítače, což redakce zjistila z reakcí na článek o Amigách v březnovém čísle časopisu CHIP v roce 1994. Proto redakce časopisu CHIP nabídla prostor na kvalitním papíru, barevný tisk a v neposlední řadě i slušné honoráře za příspěvky, a to redakci této přílohy mělo pomoci získat pro spolupráci největší odborníky na Amigy u nás.

V případě zvýšeného zájmu měla redakce ambice rozšířit nejdříve čtyř stránkovou přílohu až na 16 stránek, nebo dokonce samostatnou, externí přílohu o obsahu 32, která se měla dát objednat i samostatně.

V prvních číslech byly zveřejňovány články autorů převážně z USA, Velké Británie atd. Tato spolupráce byla umožněna existencí mezinárodní sítě Internet. Redakce měla uzavřeny smlouvy s internetovými časopisy a přebírala od nich některé články. Nicméně i přesto aktivně hledali jak české, tak i slovenské externí redaktory.


You have no rights to post comments