Typy jednotlivých dem
Rozdělení scenerů
Ostatní výrazy

Typy jednotlivých dem

Demo

zkrácený výraz pro "demonstration". Dema jsou hlavní součástí scény a jsou vlastně neinteraktivní audiovizuální díla, jejichž účelem je za maximálního využití hardware, na kterém běží, ukázat co nejpůsobivější audiovizuální prezentaci, která strhne svou originalitou, propracovaností a komplexitou. Nutno podotknout, že hlavním kouzlem tvorby dem spočívá v tom, že veškeré efekty, které vidíte, nejsou předpočítávány, nýbrž jsou počítány v reálném čase přímo počítačem.

Dentro

termín dentro je mnohem méně známé než demo a intro. Může označovat něco mezi intrem a demem obvyklé velikosti. Může se také jednat o náhled na připravované demo.

Diskmag

je označení počítačového časopisu. Kdysi šlo jen o jednoduchý engine, který uměl jen posouvat text vpřed a vzad a umožňoval výběr konkrétního článku pomocí myši. Postupem času k enginu přibývaly různé vymoženosti jako přehrávání hudby, malé obrázky vlepené mezi věty článku (cliparty), lepší a pohodlnější ovládání posunu textu různými způsoby, možnosti různých nastavení atd. Dnes mezi sebou tvůrci diskmagů (kterými bývají většinou zkušení sceneři nebo známá skupina) soutěží o nejkvalitnější články a nejlepší nápady v enginu magu.

Diskmagy  se však později začaly označovat jako magy, neboť jich začalo vznikat vícero druhů. Jako mag byla tedy později označována skupina tří typů magů:

 • diskmag - zajímající se obvykle o novinky Amigy, s scénu, o kulturu. To vše rovným dílem. Diskmagy vycházejí většinou nepravidelně a čísla za sebou vychází většinou v rozmezí jednoho až šesti měsíců a přispívá do nich velké množství lidí z různých skupin, jejichž články upravuje a formátuje tzv. "main-editor", tedy člověk, který dává diskmag dohromady společně s collectorem, který pomáhá články střádat. V České republice vznikalo po roce 1990 mnoho diskmagů, mezi nejznámější patřil Exit, Oko či Magic, v poslední době to byly diskmagy MIP Report, AmigaCS a Top Secret
 • scenemag - zaměřující se z větší části na scénu (může obsahovat i ostatní sekce jako kultura atd.) a na to, co s ní souvisí např. rozhovory se známými scenery. Vychází většinou nepravidleně jako diskmag.
 • packmag - obsahující různá intra, novinky a memberlisty nasbírané collectory a zapakované do úhledného celku v podobě jakéhosi diskmagu bez článků. Takového packmagy vycházají většinou častěji než diskmagy, většinoupo nějaké party, aby intra a informace v packmagu uvedené byly co nejaktuálnější. Mezi nejznámější   packmagy patří Frozen of Whelpz, SaveDaVinyl od MaWi nebo Speed od Nah-Koloru. Velké množství různých packmagů  je k dispozici na Aminetu.

  Jednotlivé packmagy mívají po určitou dobu stejný vzhled a grafiku, to proto, aby mohly vycházet co nejčastěji, neboť tvorba nové grafiky by vydání packmagu zpomalovala. Bohužel, stejnou metodu používají i autoři diskmagů, i když tyto produkce nevycházejí příliš často a na tvorbu nové grafiky mají tedy autoři dost času.

Rozdělení magů na diskmagy a scenemagy se dnes spíše nepoužívá a všechny tyto se označují obecně jako diskmagy. Pokud byste však na tyto pojmy někde narazili, aspoň budete vědět, co to znamená.

Engine

tento výraz znamená buď univerzální kód k nějakému diskmagu nebo např. univerzální program pro otáčení 3D objektů, do kterého pak jednoduše dosadí coder jiné textury a jiné objekty a použije stejný engine pro více dem. Tento engine (jak u diskmagů, tak u dem či inter) se coder snaží neustále vylepšovat.

Invitation

je v překladu pozvánka. Jedná se o oznámení čehokoli a zároveň pozvání v jakékoli podobě. Předmětem oznámení může být blížící se párty, diskmag, který se má každou chvíli objevit na aminetu atd. Forma oznámení je od těch jednodušších (ascii provedení) až po složitější formou intra.

Intro

původně odkazovalo na nekonečné demo, kde se vše odehrávalo pouze na jedné obrazovce. Nejčastěji bylo používáno k prezentaci BBS nebo u cracků her. V současné době může odkazovat na jakékoli demo napsané v rámci přísného limitu velikosti, například 4kB, 64kB, 128kB nebo 256kB. Také veškerá dema vytvořená pro oznamovací účely, například pozvánka na demopárty, se obvykle nazývají intra bez ohledu na jejich skutečnou velikost.

Většina demo akcí má alespoň jedno intro compo, kde jsou pravidla téměř stejná jako v hlavní demo soutěži s výjimkou velikosti limitu spustitelného souboru. Nejběžnějšími typy jsou intra o velikosti do 64kB a 4kB, kde velikost spustitelného souboru je omezena na 65536, respektive 4096 bajtů.

 • 4k intro
  je zkratkou pro intro, jehož celková velikost je omezena pouze na 4096 bytů. Délka takovéhoto intra by měla být v přepočtu na byty 4*1024=4096 bytů.
 • 64k intro
  je zkratkou pro intro, jehož celková velikost je omezena pouze na 65536 bytů. Délka takovéhoto intra by měla být v přepočtu na byty 64*1024=65536 bytů.
 • 128k intro
  je zkratkou pro intro, jehož celková velikost je omezena pouze na 131072 bytů. Délka takovéhoto intra by měla být v přepočtu na byty 128*1024=131072 bytů.
 • Babytros (Birthtros)
  jsou dema nebo intra, která slouží k oznámení narození dítěte demo scenerovi.
 • Birthtro (Borntro)
  jsou dema nebo intra, která slouží k oznámení nových scene skupin.
 • Cracktro
  intra, která se objevují u cracknutých her. Jedná se o nejstarší kategorii inter.
 • Fucktro
  speciální intro určené výhradně k zaslání fuckings určité osobě nebo skupině.
 • Hatetro
  prakticky totéž jako fucktro, často skupinu nebo osobu zesměšňuje nebo paroduje.
 • Invtros (Invitros)
  jsou dema nebo intra, která slouží jako pozvánky na demo akce.
 • Jointro
  jsou dema nebo intra, která slouží k nabírání nových členů do skupin.
 • Memtro
  jsou dema nebo intra, která slouží k oznámení nových členů ve skupinách.
 • Wedtros
  jsou dema nebo intra, která slouží k oznámení svateb scenerů.

Megademo

Megademo je v podstatě demo, jehož velikost je vetší než 1MB. Na klasické Amize s disketovou mechanikou o kapacitě 880KB lze pomocí vhodné komprese dosáhnout kapacity 1MB, což takové demo kvalifikuje jako megademo. První megadema byly uvedeny poprvé v roce 1987 právě na Amize. Na dnešní demoscéně jsou megadema spíše neznámé.

Označení megademo je častěji používáno na 8-bitových počítačích, kde 1MB dat je mnohem neobvyklejší nebo popisuje demo nahrávané ve více částech, větší než obyčejné demo. Například se jedná o Shock Megademo na počítači ZX Spectrum, nebo na počítači Commodore Plus/4 klasické 'press space' Oldschool megademo a Oldschool megademo 2.

Jak demoscéna postupně rostla a skupiny začaly být více soutěživé z hlediska toho, co mohly dosáhnout, začly se megadema vyvíjet a staly se mnohem komplikovanější. Megadema se brzy staly sbírkami různých částí vydávaných pod jednou kompilací. Obvykle byly tvořené stejnou skupinou, ale občas obsahovaly jednu nebo více částí od člena nebo členů jiných skupin. Tyto dema byly přístupné z hlavního menu, kde si uživatel mohl zvolit demo z jednoduchého seznamu, až po mnohem interaktivnější možnosti výběru. Hezkou ukázkou jsou megadema skupiny VectorsBest of Coder’s Compo pack 1, Best of Coder’s Compo pack 2Demo Disk #1 a East Collection.

Musicdisk

je produkce s několika melodiemi, vše ozdobené grafikou, příjemným ovládáním, někdy doprovodnými texty či efekty. Složitější a dokonalejší musicdisky můžete najít na internetu, mezi nejlepší můžeme zařadit Extravaganju od Nerve Axis.

Slideshow

kolekce několika obrázků vyšperkovaná hudbou a jednoduchým ovládáním. Představte si musicdisk, ale místo hraní muziky se vám ukazují obrázky.

Trackmo

trackma začala vznikat začátkem devadesátých let a vyznačují se hlavně tím, že v průběhu samotného dema dochází k plynulému dohrávání dalších dat z diskety na pozadí takovým způsobem, že o tom uživatel většinou neví. Tedy pokud nesledujete indikační LED diodu disketové mechaniky. Nahrávání dat probíhá na nejnižší úrovni, bez používání služeb AmigaDOSu. Jak naznačuje i samotné slovo "track" (stopa), data se nahrávají přímo po předem daných sektorech na disketě pomocí vlastního trackloaderu. Prvními trackmy byly Enigma (1991) od PhenomenaMental Hangover (1990) od Scoopexu (oba na Amize).

Pro běh takových dem je Amiga a pár dalších platforem přímo ideální, ovšem s příchodem PC vybavených pevnými disky se staly prakticky zbytečná. Což vlastně dnes platí i u Amigy.

Rozdělení scenerů

Coder

je programátor, který má na starost vlastní naprogramování dané produkce. Ti nejlepší programovali v assembleru, který dokázal dostat z počítače maximum. Bohužel, postupem času tito postupně vymizeli a nahradili je programátoři tvořící v lepším případě v jazyce C, v horším pak v AMOSu. Dnes je na Amiga platformě nedostatek coderů už kritický a snad proto se snaží programovat i ostatní pomocí různých skriptovacích jazyků jako je Karate.

Cracker

je označení pro lidi, kteří mají na svědomí např. to, že DMA-Design přestal dělat věci pro Amigu. Jinak řečeno, jsou to codeři, odbourávající ochrany originálních produktů a šířící takto bezbrané gamesky do světa černých pirátů.

Editor

je jednoduše člověk, přispívající pravidelně do nějakého diskmagu. Člověku, který dává všechny články dohromady, opravuje chyby a opravuje layout, říkáme pak main-editor (hlavní editor). Main-editor bývá z větší části jen jeden pro jeden diskmag, ale můžeme se setkat i se dvěma i více.

Grafik

v memberlistech je takto označován grafik, který kreslí metodou pixel by pixel (bod po bodu - ruční 2D grafika) nebo jinou metodou 2D grafiky. Do této skupiny však patří i člověk, který tvoří formou 3D renderingu v programech jako Imagine, LightWave atd...

Lamer

je výraz pro člověka, který:

 • se neumí chovat
 • si hraje např. na grafika nebo codera a zatím jeho umění je spíše špatný vtip :)
 • si hraje jen hry a nic pro scénu nedělá (prostý uživatel :))
 • atd.

V dnešní době se jedná v podstatě o všechny amigisty, co mají Amigu jen k hraní her.

Leader

ve skupině by si měli být všichni rovni, ale vždy by měl existovat člověk, který má rozhodující slovo, který uhání nové členy, člověk, který bude popohánět líné členy své bandy do nějaké činnosti atd. Takému člověku se říká leader (vůdce) a bývá to nejčastěji zakladatel skupiny. Leader může kdykoli předat velení zvolením svého nástupce.

Member

anglický výraz pro člena skupiny. K tomu snad není co dodat.

Musician

muzikant, hudebník. Skládá muziku pro produkci své skupiny nebo pro jinou, pokud mu někdo nabídne spolupráci.

Organizer

člen skupiny, který se stará o organizační stránku věci.

Scener

je člověk, který se buď o scénu zajímá nebo je scéně jakkoli prospěšný. Podmínkou je i aktivita na scéně.

Staff

redakci diskmagu nebo jakéhokoli magu se říká anglicky staff.

Swapper

jeden z nepostradatelných lidí pro úspěšnou skupinu. Stará se o příjem nejnovějších produktů a o vypuštění věciček své skupiny do světa.

Webmaster

člověk, starající se o internetovou stránku své skupiny, obnovuje ji, vylepšuje a posílá na ni produkci své skupiny.

Ostatní výrazy

Charts

v překladu tabulky. Nejedná se o nic jiného než o žebříček nejlepších coderů, grafiků a muzikantů (kategorií je obvykle daleko více, druhy jednotlivých tabulek si určuje ten, kdo je připravil) sestavených z obdržených hlasovacích lístků.

Code, Coding

doslovně přeloženo jako "kódování". Dříve totiž programování ve strojovém kódu bylo doslova "kódování čísel". Tato slova však označují programování v jakémkoli jazyce.

Compo

zkratka pro anglický výraz Competition, tedy soutěž. Konkrétně jde o soutěžení scene skupin na akcích v různých kategoriích, které se scény přímo dotýkají. Obvykle se soutěží o nejlepší 2D obrázek, 3D obrázek, muziku různých druhů, o nějlepší intro a hlavním programem bývá soutěž o nejlepší demo. Soutěž míná i svá pravidla, která vyplývají z etiky scény. Organizace těchto compos jsou záležitostí organizátorů, samotné příspěvky záležitostí návštěvníků, kteří na party přijeli. Pravidla si pochopitelně každý organizátor na své party určí sám a jakékoli pokusy o podvody se trestají obvykle vyloučením příspěvku ze soutěže. Vítězové jsou na malých parties odměňovány maličkostmi, na velkých parties penězi či hardwarem, v obou případech bývají vítězové zvěčňováni a hýčkáni v diskmazích a tabulkách (charts), editoři o nich píší články a samotní vítězové jsou pak respektováni ostatními. Celý systém je pochopitelně složitější a individuální.

Credits

credits jsou v demech, intrech atd. informace o autorech produkce (jména a funkce). Credits jsou uvedeny téměř ve všech produkcích. Jen zřídka nejsou uvedeny přímo v produkci, ale jen v .readme, přiloženém v archivu.

Demoscene

demoscene ("demoscéna") je součást obrovského celku nazvaného scéna, zaměřující se konkrétně jen na produkci dem.

Etic

etika je několik nepsaných pravidel, kterými by se každý scener měl řídit, aby byl uznáván. Za porušování etiky vás nikdo trestat nebude, jen si tím znepřátelíte plno lidí, což je mnohdy ještě horší. Pokud neznáte scénní etiku aspoň dobře, je nejlepší chovat se co nejslušněji, neboť scénní etika není nijak jiná než etika v reálném životě. Když budete např. v diskmagu děkovat lidem, kteří vám pomohli, dodali hudbu nebo grafiku, když nebudete dávat své demo do soutěže po vydání stejného dema širší veřejnosti na Aminetu nebo po vydání na jiné party, když nebudete urážet ty scenery, kteří vám nevoní a když budete slušní na lidi, máte téměř vyhráno.

File_id.diz

soubor s názvem file_id.diz, který může (ale nemusí) být obsažen v každém archivu scene produkce. V archivu příspěvku do soutěže je jeho obsahem informace o příspěvku (autor, kategorie, případně nutné informace pro spuštění), v archivu non-party produkce (produkce vydaná jindy než na party) jsou jeho obsahem základní informace o produkci (název produkce, autor a případně credits). Přesná pravidla užívání souboru file_id.diz nejsou nikým nařizovány a samotný soubor "file_id.diz" se nutně v produkcích objevovat nemusí.

Fuckings

stručně řečeno, je to opak greetings (zdravice v demu formou textu) s tím rozdílem, že v demu či intru neuvádíte lidi, které chcete pozdravit, ale lidi, které nesnášíte. Fuckings se dnes již nepoužívají, přátelství je dnes na scéně řazeno na prvním místě a právě fuckings by jej vytlačily z pozice. Fuckings dnes v demech používá buď ignorant, rebel nebo blázen, kterému je přátelství u...  víte kde.

Greetings

někteří sceneři chtějí ve své produkci (nebo v produkci své skupiny) pozdravit některé své přátele, nebo jiné skupiny, které respektují a kterých si váží. Dělají to formou vypisování názvů skupin kdykoli během dema. Věřte, není nic hezčího než být pozdraveni v nějakém pěkném demu a vědět tak, že si na vás autoři vzpoměli.

Group

v překladu skupina. Je to parta scenerů (coderů, grafiků, muzikantů, swapperů, webmasterů atd...), kteří pod jedním názvem skupiny tvoří produkce všeho druhu. Víc snad není co dodávat. Snad jen, že každá grupa má svou třípísmennou zkratku, která se přidává za handle scenera a oddělovací znak ("^" či "/" - znak "/" je původní, "^" se začal totiž  používat  jako alternativní, neboť lomítko nešlo používat na IRC na internetu) a která označuje skupinu, ve které dotyčný působí (Např. GodJr^RSN označuje, že GodJr nyní působí ve skupině "REASON"). Už z tohoto důvodu je dobré tyto třípísmenné značky znát a vědět, jaká ke které skupině patří.

Handle

jednoduše přezdívka. Označení člověka jednoduchou přezdívkou, která se bude lidem lépe vyslovovat a psát (viz problémy spousty lidí se jménem slavného muzikanta - Jogeira Liljedahla :))). Na internetu je spíše známý výraz "nick", ale "handle" je víc scénní. Za přezdívkou se uvádí jméno skupiny/skupin, ve které dotyčný působí (handle je od handle odděleno znakem "^" nebo častěji "/", v případě působení scenera ve více grupách jsou tyto skupiny odděleny znakem "+", příčemž jména skupiny jsou ve většině případů psány jejich třípísmennou zkratkou, kterou si každá grupa pro sebe určuje sama - příklad scenera působícího v jedné skupině: ENIF/HLA a ve více skupinách např. MaQ/FLP+APX).

Memberlist

jedná se o výpis všech členů skupiny. Memberlist musí vždy obsahovat handle a funkci, kterou dotyčný vykonává, dále mohou být uvedeny e-maily členů, národnosti, adresy atd.

Party

akce scény. Organizátoři vyberou místo (nejlépe hospodu nebo klub) a uspořádají akci, jejíž náplní jsou compa, pití, seznamování s lidmi, kteří se dlouho neviděli, a hlavě: zábava. V čechách byli nejznámější scenerské parties Votice a Apocalypse, v zahraničí patří mezi největší akce "The Party" nebo "Gathering".

Readme

soubor, který je přiložen ke scene produkci. Nejdůležitějším obsahem "readme" souborů bývá autor, jméno a typ produkce a požadavky na spuštění.

Rules

jednoduše pravidla. Jedná se o pravidla na konkrétní party, které zamezují podvodům a určují, co je na party dovoleno a co zakázáno a určují omezení jednotlivých soutěžních kategorií.

Swap

swapping je výraz pro přátelské dopisování mezi scenery. Samotný systém swappingu je velmi složitý. Dopisovatelé si posílají buď dopisy na papíru nebo v ASCII podobě na disketě. Obsahem disket(y) je dopis, nějaká nová produkce  (většinou z vlastní dílny), obrázky, dema, mody... prostě jakákoli produkce. V obálce bývají navíc i různé reklamní letáky, na které se podepisují (stejně jako na diskety, které dotyčný obdržel) ti, kterým se tento cár papíru dostal do rukou.

Swappováním si (v době, kdy inet nebyl tak rozšířený) sceneři před lety dopisovali a byl to jediný způsob šíření produkce a tento zvyk se několik jedinců snaží udržet (swapping je dnes vytlačován elektronickou poštou), je to  pěkný, i když nemoderní způsob dopisování.

Votesheet

votesheets souvisí s pojmem charts, tedy tabulky. Tabulky se totiž sestavují na základě vyplněných votesheets (hlasovacích lístků). Zpravidla jsou tyto lístky vyšperkovány ascii grafikou a její výsledky do tabulek se nejčastěji  zpracovávají pro diskmagy, které jsou každém čísle zveřejněny a zaktualizovány. Hlasy do tabulek může dávat defacto každý, pokud autor tabulek v úvodním slovu voliče nějak neomezí (např. že volit smí jen poláci nebo že volič musí být jen amigista atd.). Nejčastějšími pravidly při hlasování do tabulek je, že volič nesmí volit sám sebe nebo člena své skupiny a že volič nemusí vyplňovat všechny kategorie a všechna místa.

Každý, komu se dostane votesheet do ruky, by se měl tohoto hlasování zůčastnit, aby výsledky byly co nejobjektivnější, vyplněnou tabulku poslat na určenou adresu (uvedenou v infu na začátku) a prázdný votesheet šířit dál, například snailem svým kamarádům.

Bohužel, v dnešní době má snad každý diskmag své tabulky a tak je velmi těžké volit pro každou tabulku, která se nám dostane do rukou. Každopádně by měl každý volit své oblíbence alespoň v jedné tabulce za měsíc.