Amiga News

Nápad firmy Amiga Info na vydávání vlastního časopisu Amiga News (Opletalova 1015/55, Praha) se objevil ve zlatém věku Amigy. Už od začátků byl tvořen jako časopis pro náročné, který měl vycházet jako měsíčník.

Ovšem toto předsevzetí vzalo za své. Po uvedení druhého čísla (prosinec 1992) se další číslo objevilo až v dubnu 1994. Důvodem byly jednak finanční důvody (málo reklam, podražení tisku, neplacení pohledávek ze stran některých distributorů atd.), ale hlavně rozpad původní redakce. Někdy na přelomu roku 1993 se začalo uvažovat o dalším vydávání časopisu ve formě bulletinu s několika stranami. Z toho bylo nakonec upuštěno a padlo rozhodnutí pokračovat tam, kde se v roce 1992 skončilo. V únoru roku 1994 redakce společně s vydavatelstvím spočítali náklady na jedno číslo a domluvili další koncepci časopisu. Po dohodě s vydavatelstvím (Amiga Info) začal časopis vycházet každé dva měsíce.

Od následujícího čísla #02 / 1994 se přípravy časopisu ujala redakce diskmagu GURU.

K časopisu byly vydávány PD diskety nazvané Amiga News Disk. Ty obsahovaly všechny PD a shareware programy popsané v daném čísle, výpisy všech programů z rubriky Programování, případně demoverze testovaných komerčních programů. Pro předplatitele byla stanovena cena 24,- Kč, pro ostatní pak 39,- Kč.

V dubnu 1996 se redakce časopisu dohodla s vydavatelem na zastavení vydávání dalších čísel. Důvodem byla tristní situace kolem Amigy a přechod velké části amigistů na PC (Amiga už mu nemohla dále konkurovat). Předplatitelům byly všechny peníze postupně vráceny.


You have no rights to post comments