Amiga Star

Nápad na vydávání slovenského časopisu Amiga Star vznikl na konci roku 1991, protože redakce chtěla zaplnit bílá místa na trhu okolo počítačů Amiga. Na konci stejného roku mělo vyjít i nulté číslo, ale bohužel vlivem Murphyho zákonů se objevilo až v lednu roku 1992 s jako první číslo bylo šířeno zdarma. Časopis měl být zaměřen hlavně na praktické využití Amigy pro začátečníky a pokročilé. Proto neměl být moc zaměřen na hry. A jelikož silnou stránkou Amigy byla hlavně grafika a hudba, mělo být hlavní zaměření právě na tyto oblasti.

Jelikož časopis vydávala slovenská firma Eurofarm s.r.o. (Hurbanovská 64/27, Dulovce, Slovensko), která stála také za vydáváním diskmagu GURU, byly obě periodika úzce provázány. Pokud byl u názvu popisovaného programu ikona GURU, byl daný program přiložen na GURU disketě. Zajímavostí bylo, že podnikání slovenské firmy Eurofarm nebyla založena okolo Amigy, ale na prodeji slimáků. Časopis Amiga Star a diskmag GURU tak jen sponzorovali.

Řadu redaktorů rozšířili hned od prvního čísla i redaktoři časopisu Reset. Veškeré závazky ohledně předplatného Resetu na sebe převzala firma Eurofarm a jeho předplatitelé nadále dostávali právě Amiga Star.

Bohužel, po rozpadu republiky v roce 1993 došlo k přetrhání obchodních vztahů a zavedení cel a firma Eurofarm zanedlouho upadla do likvidace (15.02.1993). Firma se dohodla s redakcí GURU, že jim předají kompletní vybavení redakce a vydávání diskmagu GURU i časopisu Amiga Star bude nadále pokračovat pod novou firmou. Tento slib však brzy vzal za své a firma dokonce ani nevrátila peníze předplatitelům.


You have no rights to post comments