Deluxe Paint 4.5 AGA

5.0/5 rating 1 vote
  • Velikost: 3.03 MB
  • Staženo: 217
  • Vydavatel: Vlastimil Král
  • Žánr: Grafika

Hlavní oblastí nasazení Amigy je nepochybně grafika, animace a video. Nepsaným standardem v oblasti bitově mapované grafiky a jednodušší animace se stal program Deluxe Paint firmy Electronic Arts. Je to program natolik oblíbený, že se pro něj vžilo zkrácené označení DPaint - každý amigista ví, o co jde. Tato kniha se snaží DPaint přiblížit. Vlastně se jedná o dvojici knih - vedle této uživatelské příručky ve stejné edici vyšla také referenční příručka DPaintu.

Referenční příručka se zabývá jednotlivými ovládacími prvky programu, teoretické základy probírá jen velmi stručně. Referenční příručka by měla sloužit pro rychlé vyhledání základních informací při práci s programem. Snaží se o maximální stručnost, což se snad promítne i do příznivější ceny (autorský honorář však rozhodně má na konečné ceně jen nevelký podíl).

Tato kniha naopak chce být učebnicí, jež by měla uživatele naučit i zacházet s programem a postupně probírá jednotlivé skupiny operací - podává informace způsobem “jak se co udělá”. Ovládací prvky jsou rozebírány podrobněji, větší pozornost je věnována speciálním případům. Podrobněji jsou rovněž probrány teoretické základy počítačové grafiky.

Kde to je vhodné, kniha uvádí konkrétní příklad. Také se zde více využívají obrázky.
Kromě vlastního programu je věnována pozornost možnosti spolupráce DPaintu s jinými programy. Kniha rovněž nabízí stručný přehled dalšího softwaru a hardwaru zajímavého v souvislosti s DPaintem.


Tato příručka byla převedena do PDF s laskavým svolením Vlastimila Krále, bez kterého by tento převod nebyl možný.

Na převodu této knihy do PDF spolupracovali:

Skenování, OCR, redesign a všechny korekce: Prober

Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.