Extra

Portál věnovaný vše kolem Amize, který jsem tvořil odroku 2005, jsem byl nucel v březnu 2016 ukončit a definitivně smazat. Důvodem bylo to, že se Předseda (Konečný Jan) a Doda (Dostál Martin) dohodli s FCI (Šinský Martin), který dlouhodobě zajišťoval hosting celého portálu, že mě odstaví od deseti let tvorby tohoto webu a ukradnou si jej pro "dobro komunity".

Nicméně s ohledem k neuvěřitelnému množství práce, kterou jsem za ty roky celému projektu věnoval, jsem se nakonec rozhodl znovu zveřejnit několik částí původního portálu právě zde. Na místě, které jako jediné přežilo jen díky tomu, že nebyl kvůli technickým problémům už delší dobu hostován u pana Šínského.

portal old

Původní diskuzní fórum i původní knihovnu obsahující největší sbírku naskenovaných časopisů pro Amigu jsem předal s ohledem na zbytek komunity lidem, kteří ho původně chtěli ukrást a kteří se hned od začátku konce portálu tváří jako jeho zachránci. Bohužel zde nebyl nikdo jiný, kdo by jeho provoz mohl zajistit. Od této části české Amiga komunity se distancuji a byl bych nerad s ní nadále jakkoli spojován.

Rád bych poděkoval všem těm, kteří mi v průběhu všech těch let pomáhali portál tvořit a které můžu i dnes stále považovat za své přátele.