Amiga Report

AMIGA Report byl měsíčník pro uživatele počítačů Commodore Amiga. V průběhu roku před jeho uvedením jej začala redakce inzerovat ve sdělovacích prostředcích jako 24 stránkový časopis. Počet zájemců o časopis však překročil jejich původní předpoklady (mnoho čtenářů bylo ze Slovenska) a tak se redakce rozhodla navýšit počet stran na 32 při nezměněné ceně.

Od druhého čísla byla novinkou vysílání v teletextu Československé televize, které  bylo připravováno ve spolupráci s redakcí časopisu P+C. Měly se tam také přetiskovat některé zajímavé články z AMIGA Reportu, které se tak měly dostat k širšímu publiku.

K časopisu vycházela také PD disketa Amiga Report Disk, jehož cena byla stanovena na 85,- Kč (pro členy klubu).


You have no rights to post comments