Amiga Insider

Časopis Amiga Insider vydávala v letech 1995 firma Local Infinity Computers (Přemyslovská 2321/14, Praha 3), která chtěla přispět k opětovnému návratu Amigy na trh a proto začala vydávat právě tento časopis. V něm chtěla přinášet informace o nových programech a hardwarových doplňcích pro Amigu. Časopis byl od začátku závislý na hospodářském výsledku firmy. Pro předplatitele byl společně s časopisem k dispozici cover disk.

Druhé číslo časopisu vydaného v únoru 1996 bylo bohužel spojeno už s třetím vykradením firmy. Firma se nakonec rozhodla i přes ztrátu podkladů před tiskem vydat časopis znovu. Třetí číslo přineslo změnu v postavě šéfredaktora, kterým se stal Vlastimil Král. Ve stejném čísle bylo zároveň oznámeno, že firma Local Infinity Computers odkoupila veškerá práva na časopis Amiga News od firmy Amiga Info. Započala tak fúze časopisů Amiga Insider a Amiga News, včetně přebrání předplatitelů. Samozřejmě to znamenalo i přestup několika původních redaktorů. O důvodu ukončení vydávání se neví nic víc.


You have no rights to post comments