Amiga Bulletin

Informační tiskovina vydávána Společností přátel domácích počítačů a Amiga klubem při 1113. ZO Svazarmu Praha, pro svojí vlastní potřebu. Vznikalo na počítači Amiga 500 a programech ProWrite MR 1.11, Deluxe Paint II a Word Perfect 4.1.

Poslední číslo se objevilo v říjnu 1989, jako reakce na zhoršující se vztahy v klubu.


You have no rights to post comments