Amiga

Nulté číslo časopisu Amiga se objevilo v červenci roku 1990 a bylo dodáváno zdarma. Jednalo se o měsíčník tištěný na černobílém papíře s barevnou obálkou. Vydavatelem byl Jiří Prózr (Italská 754/29, Praha).

Jiří Prózr, Khaled Husseini, Zdeněk Daníček a Tomáš DaníčekRedakce časopisu Amiga (1991): Z leva - Jiří Prózr, Khaled Husseini, Zdeněk Daníček a Tomáš Daníček

Od ledna 1991 došlo ke skokovému zdražení časopisu z 8,- Kč na 20,- Kč, kvůli zdražení papíru a polygrafických prací. Nicméně zároveň jako kompenzace došlo ke zvýšení obsahu časopisu o čtyři stránky, na celkových 24.

Na konci roku 1992 se objevilo poslední číslo časopisu. Úroveň časopisu, kterou redakce ke konci dosáhla, moc neodpovídalo tomu co chtěla. Vydavatelství pracovalo zcela bez jakéhokoliv sponzora a to ke konci už nebylo moc možné. Každý další ročník zaznamenával jistý pokrok v kvalitě časopisu. A pokud chtěli tuto tradici i nadále udržet, tak nezbývalo nic jiného, než poměrně výrazně zlepšit náplň časopisu, rozšířit počet stran a začít vydávat časopis barevně.

Navíc v této době se podobné časopisy objevovaly spíše sporadicky, tak jednou dvakrát do roka, nebo se jim ani nepodařilo vydat kompletní ročník. Redakce nechtěla do této situace dospět a proto se po zralé úvaze rozhodli přerušit z ekonomických důvodů vydávání časopisu.


You have no rights to post comments