Abort

Skupina Abort vznikla na podzim roku 1997 v proslulé hospodě Chaloupka v Ústí nad Labem. Tato skupina stála za vydáváním jednoho z nejkvalitnějších diskmagů na scéně - AmigaCS, který byl v podstatě také důvodem jejího založení. Název AmigaCS byl odvozen z IRC kanálu #amigacs, na kterém se v druhé polovině roku 1997 skupina lidí dohodla, že vznikne nový diskmag a budou do něj přispívat právě amigisté z kanálu #amigacs.

Původní engine diskmagu měl vytvořit Shamanův kamarád Alien a Shaman měl následně vytvořit jen systém obarvování textů. Situace se však nakonec vyvinula tak, že Alien totálně selhal a Shaman tak musel vytvořit nejen samotný obarvovač a vlastní prohlížeč, ale nakonec i naplnit obsah. Zhruba v této době Shaman poznal dva další kamarády - JR (Jaromíra Rozmaru) a Ya (Miroslava Petra). Bratry Schizzyho (Petra Skalu) a Luska (Lukáše Skalu) znal již z dřívějška. Společně naplnili první číslo v té době ještě neexistujícího diskmagu. První číslo tím vším bylo negativně poznamenáno a teprve to druhé číslo bylo po designové stránce kompletně prací skupiny.

abort

Konec skupiny byl spojen s přípravou pátého čísla diskmagu. Do něj se nedařilo sehnat dostatek článků a postupem času všichni členové přešli na PC. Schizzy a LuSk byli vždy "nezávislí na platformě", ale s přechodem Shamana na PC došlo definitivně k rozpadu Abortu. Do toho se ještě LuSk přestěhoval do Prahy a pak ho následoval i JR. K oficiálnímu rozpadu pak došlo na stejném místě kde byla skupina založena - v hospodě Chaloupka v neděli 6. června 1999 v 13:42.

You have no rights to post comments