Amiga Star

.

Nápad na vydávání slovenského časopisu Amiga Star vznikl na konci roku 1991, protože redakce chtěla zaplnit bílá místa na trhu okolo počítačů Amiga. Na konci stejného roku mělo vyjít i nulté číslo, ale bohužel vlivem Murphyho zákonů se objevilo až v lednu roku 1992 s jako první číslo bylo šířeno zdarma. Časopis měl být zaměřen hlavně na praktické využití Amigy pro začátečníky a pokročilé. Proto neměl být moc zaměřen na hry. A jelikož silnou stránkou Amigy byla hlavně grafika a hudba, mělo být hlavní zaměření právě na tyto oblasti.

Jelikož časopis vydávala slovenská firma Eurofarm s.r.o. (Hurbanovská 64/27, Dulovce, Slovensko), která stála také za vydáváním diskmagu GURU, byly obě periodika úzce provázány. Pokud byl u názvu popisovaného programu ikona GURU, byl daný program přiložen na GURU disketě. Zajímavostí bylo, že podnikání slovenské firmy Eurofarm nebyla založena okolo Amigy, ale na prodeji slimáků. Časopis Amiga Star a diskmag GURU tak jen sponzorovali.

Řadu redaktorů rozšířili hned od prvního čísla i redaktoři časopisu Reset. Veškeré závazky ohledně předplatného Resetu na sebe převzala firma Eurofarm a jeho předplatitelé nadále dostávali právě Amiga Star.

Bohužel, po rozpadu republiky v roce 1993 došlo k přetrhání obchodních vztahů a zavedení cel a firma Eurofarm zanedlouho upadla do likvidace (15.02.1993). Firma se dohodla s redakcí GURU, že jim předají kompletní vybavení redakce a vydávání diskmagu GURU i časopisu Amiga Star bude nadále pokračovat pod novou firmou. Tento slib však brzy vzal za své a firma dokonce ani nevrátila peníze předplatitelům.


You have no rights to post comments